EFFECTENRECHT ADVOCATEN

Advocaten en advocatenkantoren effectenrecht in Nederland vinden op plaats.

effectenrechtadvocaten.nl

Advocaten effectenrecht

Effectenrecht advocaat

Hier vindt u effectenrecht advocaten en advocatenkantoren gespecialiseerd in het effectenrecht in Nederland.

Effectenrecht

In het effectenrecht vindt u regels over de toegang tot, de organisatie van en het gedrag van spelers op effectenmarkten, en heeft als doel de adequate werking van effectenmarkten bevorderen en het beschermen van beleggers. Het effectenrecht kent veel jurisprudentie omdat financiële instellingen vaak aansprakelijk worden gesteld.

Het effectenrecht hangt nauw samen met het bankrecht. Veel advocaten op deze website zijn bank- en effectenrecht advocaten.

Vanwege de constant veranderende richtlijnen die door de EU opgelegd worden en snelle ontwikkeling op de effectenmarkten is het effectenrecht continue aan het veranderen.

De belangrijkste wetgeving binnen het effectenrecht is de Wet op het Financieel Toezicht (Wft). Deze wet is een consolidatie wet. In deze wet zijn de meeste wetten met regels omtrent het toezicht op de financiële markten samengebracht. Dit is de oorspronkelijke basistekst met daarin verwerkt alle wijzigingen en corrigenda tot een bepaalde datum. Die tekst in geconsolideerde vorm of geconsolideerde tekst (om de wetgeving overzichtelijker en toegankelijker te maken) heeft enkel een informatieve waarde en is niet juridisch bindend, alleen de oorspronkelijke publicaties zijn dat.

Zorgplicht: de verantwoordelijkheid van een tussenpersoon, de handel in effecten vindt meestal plaats via tussenkomst van een bank of een andere intermediair (effecteninstelling), om de belegger te informeren met betrekking tot de aanschaf van effecten. De belegger weet (meestal) minder van beleggen af dan de bank en de financiële instrumenten (i.e. aandelen, obligaties, derivaten etc.) worden steeds ondoorzichtiger.

Een effectenrecht advocaat (bank- en effectenrecht advocaat) kan u helpen of bijstaan bij uw verkenning, planning en realisatie van uw eerste stappen op de financiële markten of het aanpassen van uw bedrijfsvoering bij verandering van de richtlijnen en snelle ontwikkeling op de effectenmarkten. Zoals bij:
het arrangeren van een private financiering
het opzetten van een beleggingsinstelling een handelsplatform in effecten, edelmetalen of bitcoins
het verkrijgen van een vergunning als beheerder van een beleggingsinstelling als beleggingsonderneming, gereglementeerde markt (effectenbeurs), aanbieder, adviseur of bemiddelaar
het structureren van een private equity, venture capital of hedge fonds
het opzetten van een cash pooling structuur
het beoordelen van en het adviseren bij het tot stand komen van vermogensbeheer- en vermogensbeheerovereenkomsten
het adviseren over mogelijke aansprakelijkheid van een bank en/of een vermogensbeheerder en/of tussenpersoon voor onzorgvuldige effectendienstverlening
het bijstaan bij onderhandelingen en in procedures van particulieren en ondernemers bij het verkrijgen van schadevergoeding van banken, vermogensbeheerders en/of tussenpersonen bij onrechtmatig handelen

| links |
InformationStart Internet Concepts B.V., The Netherlands